Jamie Kofron
University of Iowa Iowa City IA USA
Tipton High School Tipton IA USA
2019